reklama hotelu
Wzrost o 384% w ciągu 5 miesięcy

Przykład doskonałego, lecz nie do końca wykorzystany potencjał. Analiza i optymalizacja pozwoliła na zwielokrotnienie ruchu. Po upływie pięciu miesięcy był on już kilkakrotnie wyższy, niż przed nawiązaniem współpracy. Do dnia dzisiejszego strona cieszy się wzrostami wskaźników i sprzedaży.

Date:

Category: